Czy potrzebuję aparatu słuchowego?

Szacuje się, że ok. 300 mln ludzi na świecie cierpi na niedosłuch, wymagający rehabilitacji, ale tylko 5% osób z tej grupy używa aparatów słuchowych. Niestety, przez wiele lat problemy ze słuchem były niesłusznie banalizowane, pomimo iż występują powszechnie. Nowoczesne aparaty słuchowe przynoszą swoim użytkownikom wymierne korzyści. Przywracają zdolność słyszenia, znacznie poprawiając jakość kontaktów społecznych, a dzięki funkcjom dodatkowym, takim jak łączność bezprzewodowa, ułatwiają codzienne czynności. Ich wielkość sprawia, że są naprawdę dyskretne, a dzięki indywidualnemu dopasowaniu nie przynoszą uczucia dyskomfortu.

Zanik zdolności słuchu

Prawidłowo funkcjonujący słuch gwarantuje dużą rozdzielczość czasową, selektywność, zdolność słyszenia przestrzennego. Kiedy cechy te zanikają, co jest naturalnym procesem, postępującym z wiekiem, coraz trudniej jest się skupić na rozmowie w hałaśliwym miejscu, np. podczas przyjęcia czy na ulicy, a także prowadzić rozmowy telefoniczne. Kontakty z innymi ludźmi stają się tym samym uciążliwe, gdyż wymagają dużego wysiłku słuchowego i mocnego skupiania uwagi, a niekiedy także obserwacji ust rozmówcy, co bywa krępujące – zwłaszcza w kontaktach oficjalnych czy z nowo poznaną osobą. Jest to jeden z pierwszych objawów rozwijającego się niedosłuchu. Jeżeli odpowiednio zareagujesz w tym czasie, możesz odnieść bardzo duże korzyści. Protezowanie małego niedosłuchu jest łatwiejsze niż rehabilitacja głębokich ubytków, poza tym obniża ryzyko pogłębiania się problemów ze słuchem.

Pierwsze symptomy rozwijającego się niedosłuchu

Zgłoś się do naszej poradni, jeżeli zauważasz, że:

  • coraz gorzej słyszysz wysokie dźwięki, np. głosy dziecięce, kobiece czy śpiew ptaków;
  • masz problem ze zrozumieniem mowy innych osób, często prosisz o powtórzenie;
  • męczysz się, rozmawiając z innymi ludźmi, gdyż nie możesz ich zrozumieć;
  • masz kłopot z rozmowami telefonicznymi;
  • trudno Ci zrozumieć rozmówcę w gwarnym miejscu;
  • słabo słyszysz głosy pochodzące z daleka, np. w kościele lub teatrze;
  • głośniej niż wcześniej nastawiasz telewizor, radio czy telefon.