Kupując u nas aparaty słuchowe, masz pewność, że zostaną one częściowo zrefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdyż mamy podpisaną umowę. Dofinansowanie na aparat słuchowy z NFZ przysługuje wszystkim osobom ubezpieczonym, odprowadzającym składki zdrowotne, u których niedosłuch przekroczył 30 dB (do 26. roku życia) lub 40 dB (po 26. roku życia). Wysokość przyznawanych refundacji zależna jest od wieku beneficjenta i wynosi od 700 zł do 2000 zł na jeden aparat oraz od 50 zł do 60 zł na wkładkę uszną. Przyznana kwota pomniejsza koszt aparatu słuchowego dla pacjenta.

Wydajemy niezbędne zaświadczenia, kierujemy do lekarzy specjalistów zatwierdzających skierowania oraz do właściwych placówek NFZ, dzięki czemu cała procedura staje się prosta.

Pomagamy również osobom z grupą inwalidzką lub orzeczeniem o niepełnosprawności w ubieganiu się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Kwota refundacji jest w tym przypadku zależna od wysokości dochodu przypadającego na każdego członka rodziny w gospodarstwie domowym beneficjenta.